Asgari ücretin yükselmesi ile insanların alım güçlerinin ve  tüketimlerinin artması, esnaf sanatkarlarımıza olumlu yansıyacaktır. Doğrudan halka mal ve hizmet sunumu yapan üyelerimiz, toplumun ihtiyaçlarını ilk elden karşılamaktadır. Dolayısıyla tüketicilerin ihtiyaçlarını giderirken ellerinin rahatlaması da esnaf sanatkarlarımızın iş potansiyellerini canlandıracak, üretim ve ticaret hacimlerinin artmasına vesile olacaktır.

Öte yandan hem halkın alım gücünün erimemesi, hem de esnaf kesimi ile reel sektörü oluşturan birimlerin üretim güçlerini ve sürdürebilirliklerini korumaları açısından enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam edilmelidir.

İZTO’da “sağlık turizmi” zirvesi İZTO’da “sağlık turizmi” zirvesi

Ayrıca asgari ücretin işveren kesimine de bir maliyeti olduğu unutulmamalı ve reel sektöre desteklerin sürmesi de gerekmektedir. Bu noktada esnaf sanatkarların alternatif teşvik ve finans destekleriyle buluşturulması önem kazanmaktadır.

Daha önceden de belirttiğimiz gibi, 2023’te güç günler geçiren esnaf sanatkarlarımız, ekonomik zorluklardan olumsuz yönde etkilenen kesimlerin başında gelmektedir.

Sermaye yapılarının, pazarlama ve üretim güçlerinin sınırlı olması nedeniyle, faaliyetlerini sürdürme mücadelesinde desteğe ihtiyaç duyan esnaf sanatkarlarımıza pozitif ayırımcılık yapılması, toplumsal refahı ve huzuru da beraberinde getirecektir.

Sayısal anlamda halkın çoğunluğunu oluşturan, üstlendiği ekonomik işlevlerin yanı sıra sosyal ve kültürel hayata da katkılar veren, toplumda birlik ve beraberliği sağlayan en önemli unsurların arasında gösterilen esnaf sanatkarlarımız gözetilmesi, genel anlamda toplumsal rahatlamaya da vesile olacaktır.