Açıklamada, kanalizasyon kaynaklı kokunun önlenmesi için bilimsel veriler ışığında kanalizasyon sisteminde MgOH dozlaması yapıldığı ve Körfez’e kimyasal madde verilmediği belirtildi. Bunun yanında Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği İl Müdürlüğü’nün yazısında 3 noktadan numune alındığı, alınan numunenin ölçüm için yetersiz olduğunun altı çizildi. Numune sonuçlarında çıkan yüzeyde yağ tabakası bulunduğu, ham petrol ve türevlerinin gemiler ve organize sanayi bölgelerinden kaynaklandığı belirtildi. Buna ek olarak gemi ve organize sanayi bölgelerinden kaynaklanan kirliliğin denetim, yetki ve sorumluluğunun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Liman Başkanlıkları’nda olduğu vurgulandı.