Başkan Önal'dan Bayram öncesi maaş müjdesi Başkan Önal'dan Bayram öncesi maaş müjdesi

Zorlu Holding tarafından yapılması planlanan 'Zorlu Gökdelen' projesi ile ilgili TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi yazılı açıklama yaptı.

ŞPO tarafından yapılan açıklamada, "2019 yılında hem İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı hem de Konak Belediyesi Başkanı ruhsatın iptal edileceği, kente hançer saplanmasına izin verilmeyeceği yönünde açıklama yapmış, bu açıklamalar ilgili belediyelerin  resmi web sitelerinden kamuoyuna deklare edilmiştir. Bilindiği gibi, planı iptal edilen bölgelerde yerel yönetimler tarafından hızla yerinde tespit yapılması ve inşaatların durdurulması gerekmektedir. Bu görev bugüne kadar yerine getirilmediği gibi "Zorlu Gökdeleni" yapılması düşünülen alanda, son günlerde inşaat sahası bariyerlerinin yüksekliklerinin arttırıldığı gözlemlenmektedir.  bariyerlerin yükseltilmesindeki amacın, alanda devam ettirilmek istenen inşaat çalışmalarını gizlemek olabileceği yönünde bir  değerlendirmeyle Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi bu olası usulsüz işlem konusunda ilgilileri uyarma ihtiyacı hissetmiştir.İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi vakit kaybetmeksizin yerinde tespit gerçekleştirmeli, kamuoyuna sağlıklı ve doğru bir açıklamada bulunmalıdır" ifadeleri yer aldı. 

İzmir Şehir Plancıları tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde;

ZORLU GÖKDELENİ‘NDE HUKUKSUZLUĞA İZİN VERİLMEMELİDİR!

Kamuoyunda "Zorlu Gökdeleni" olarak bilinen Konak İlçesi, Akdeniz Mahallesi, 7491 ada 1 parsel sayılı taşınmaz için düzenlenen yapı ruhsatı ve tadilat ruhsatı ile ruhsatın dayanağı olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından 2021 yılında dava açılmıştır. İzmir 2. İdare Mahkemesinin 13.07.2023 tarihli kararı ile imar planı iptal edilmiştir.  Mahkeme kararında ruhsata dönük bir içerik değerlendirmesi yapılmamış, ancak bilirkişi heyetince ruhsatın hukuka aykırı olduğu belirtilmiştir.

İzmir 2. İdare Mahkemesinin kararı sonrasında, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından önce İzmir Büyükşehir Belediyesine ardından da Konak Belediyesine mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesi için yazı yazılmıştır. Mahkeme kararına dayanak oluşturan bilirkişi raporunda ruhsatın hukuka aykırı olduğunun açık bir şekilde belirtildiği ve dayanağı iptal edilen bir ruhsatın da hükümsüz kaldığı ifade edilerek gerekli önlemlerin alınması talep edilmiştir.

Gerek İzmir Büyükşehir Belediyesinin gerekse Konak Belediyesinin tarafımıza ilettikleri cevap yazılarında, yetki ve görev alanındaki bir konuda sorumluluk almaktan kaçındıkları görülmüştür. Oysa 2019 yılında hem İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı hem de Konak Belediyesi Başkanı ruhsatın iptal edileceği, kente hançer saplanmasına izin verilmeyeceği yönünde açıklama yapmış, bu açıklamalar ilgili belediyelerin  resmi web sitelerinden kamuoyuna deklare edilmiştir.

Bilindiği gibi, planı iptal edilen bölgelerde yerel yönetimler tarafından hızla yerinde tespit yapılması ve inşaatların durdurulması gerekmektedir. Bu görev bugüne kadar yerine getirilmediği gibi "Zorlu Gökdeleni" yapılması düşünülen alanda, son günlerde inşaat sahası bariyerlerinin yüksekliklerinin arttırıldığı gözlemlenmektedir.  bariyerlerin yükseltilmesindeki amacın, alanda devam ettirilmek istenen inşaat çalışmalarını gizlemek olabileceği yönünde bir  değerlendirmeyle Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi bu olası usulsüz işlem konusunda ilgilileri uyarma ihtiyacı hissetmiştir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi vakit kaybetmeksizin yerinde tespit gerçekleştirmeli, kamuoyuna sağlıklı ve doğru bir açıklamada bulunmalıdır. 

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi olarak yapılması gereken işlemlerin takipçisi olacağımızı alanda hukuka aykırı bir işlem yapıldığının tespit edilmesi durumunda yasal yollara başvuracak olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz.

8692_09_13_49

8693_09_14_31

8694_09_15_12