Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayınladığı karar göre İzmir'in Karaburun ilçesindeki kazı çalışmalarında bulunan Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait kalıntılar neticesinde bölgeyi koruma altına aldı.

İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Tepeboz Mahallesi'ndeki 149 ada, 42, 43, 46, 47 ile Bozköy Mahallesi'ndeki 280 ada, 63 parselin bir kısmını 3'üncü derece arkeolojik SİT alanı ilan etti.

Efes Selçuk Belediyesi'nden iklim krizinden etkilenen çiftçilere destek Efes Selçuk Belediyesi'nden iklim krizinden etkilenen çiftçilere destek


Kurulun kararı şu şekilde:
İzmir İli, Karaburun İlçesi, doğal sit alanı Özel Çevre Koruma alanında kalan Tepeboz Mahallesi, şahıs ve hazine mülkiyetine ait 149 ada, 42, 43, 46, 47 parseller ile Bozköy Mahallesi, şahıs mülkiyetine ait 280 ada, 63 parselde Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan incelemede: az miktarda Roma Bizans, Osmanlı (boyalı-sırlı) Dönemlerine ait amorf seramikler ile işlenmemiş çakmaktaşı yani, ana kayadan kopmuş çekirdek ve yongalar görülmesi nedeniyle alanın 2863 sayılı yasanın 6. ve 7.maddeleri kapsamında ve Tespit Tescil Yönetmeliğinin 6.maddesi doğrultusunda, kararımız eki koordinat haritada sınırları gösterildiği şekilde "3. derece arkeolojik sit alanı" olarak tescil edilmesine. tescil sit fişinin onaylanmasına, taşınmazların tapu kaydına Tapu Müdürlüğünce "3.derece arkeolojik sit alanıdır" şerhinin konulmasına, alanın doğal sit alanında kalması nedeniyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne iletilmesine,
2863 sayılı yasanın 17. maddesi gereğince Koruma amaçlı imar planlarının hazırlanarak iletilmesine, Koruma amaçlı imar planları yapılıncaya kadar geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak; 3. Derece Arkeolojik SİT alanlarında;