Foça'ya çifte sağlık yatırımı! Foça'ya çifte sağlık yatırımı!

Türk Kızılay'ı mülkiyeti kendisine ait İzmir'in Çeşme ilçesindeki 3 parsel için ihaleye çıktığını duyurdu. 
 

Ilıca Mahallesi 5748 ada 2 ve 7 parseller ile 5780 ada 7 nolu parsele kat karşılığı inşaat işi yapımı için çıkılacak ihale, 27 Kasım ve 29 Kasım tarihlerinde Türk Kızılay Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşecek.

İhalede şu ifadeler yer aldı:

Mülkiyeti Türk Kızılay’a ait İzmir İli, Çeşme İlçesi, Ilıca Mahallesi 5748 Ada 2 ve 7 Parsellerde Bulunan Taşınmazlar ile 5780 Ada 7 No’lu Parselde bulunan; arsa vasıflı taşınmazların, varsa üzerindeki mevcut yapı/yapıların yıkımları ve hafriyatın, gerekir ise ifraz/tevhid işlemlerinin YÜKLENİCİ tarafından yapılması, imar durumuna göre ve KIZILAY'ın uygun göreceği proje uyarınca, T.U.S veya yapı denetim uygulaması ve İş Sağlığı ve Güvenliğine ait tüm bedeller dahil tüm giderleri YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere, kat karşılığı inşaat işi yapımı için gerekli plan ve projelerinin hazırlanması, taşınmazın üzerindeki mevcut yapı/yapıların yıkılması, ilgili Belediye ve ilgili idarelerden onaylarının ve her türlü ruhsatlarının alınması ile onaylı projelerine, mahal listesine göre bağımsız bölümlerin, açık ve kapalı otopark inşaatlarının, ada içi ve dışı her türlü teknik alt yapı, çevre tanzimi ve peyzaj ile birlikte, sözleşme ve eki Şartnameler doğrultusunda tamamlanarak, İskan Ruhsatlarının ve Kat Mülkiyeti Tapuları alınacak (KIZILAY'a ait bağımsız bölümlerin elektrik, doğalgaz ve su aboneliği KIZILAY adına yapılıp, sayaçları takılı olacak şekilde) ve bağımsız bölümler paylaşılacaktır