31 Mart yerel seçimlerin ardından görebve gelen belediye başkanları ekonomik sorunlarla karşı karşıya kaldı. Karşıyaka'da Belediye Başkanı Yıldız İşçimenler Ünsal, mali tabloyu düzeltmek amacıyla düğmeye bastı 

Karşıyaka Belediyesi Meclis gündemindeki maddeye göre Başkan Yıldız İşçimenler Ünsal meclisten 130 milyon TL’lik kredi kullanmak için yetki isteyecek.

6 ayda İzmir’deki barınaklardan 500 köpek sahiplendirildi 6 ayda İzmir’deki barınaklardan 500 köpek sahiplendirildi

İlgili gündem maddesi şu şekilde;

"Belediyemiz görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak ve Belediyemizin mali yapısını güçlendirmek amacıyla gerektiğinde İller Bankasından alınacak teminat mektubu karşılığı, İller Bankası dışındaki diğer bankalardan 5393 Sayılı Kanun'un 18/d ve 68. Maddesinin (d) ve (e) bentlerinde yer alan esaslara göre kredi kullanılması ve borçlanılabilmesi için faiz hariç 130.000.000,00TL olarak alınabilecek kredinin sağlanması, borçlanmanın yapılması, kredi süresi ve geri ödeme koşullarının belirlenmesi, kredi anlaşmaları üzerinde değişiklik yapılması ve kullanılacak olan kredi için gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile bu işlerle ilgili her türlü sözleşme, taahhütname, protokol ve temlik sözleşmelerinin düzenlenmesi veya imzalanması, alınacak kredi karşılığında gerektiğinde İller Bankasından teminat mektubu alınarak kamu veya özel bankalardan kredi kullanılması, kredi ile ilgili her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapılabilmesi için Karşıyaka Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkında önerge” (Ege Postası)