Bayraklı Belediyesi sosyal tesislerinde kış dönemi Bayraklı Belediyesi sosyal tesislerinde kış dönemi

İzmir Karşıyaka Çevre Yolu yanındaki alanda 2017’de yapımına başlanan 628 bin metrekare kapalı alana sahip Bayraklı Şehir Hastanesi hasta kabulüne başlarken, İzmir Tabip Odası’ndan hastaneye hakkında kritik sorular geldi.

Oda tarafından yapılan yazılı açıklamada, süreçte kamuoyunun yeterince bilgilendirilmemesi eleştirildi. Yöneltilen sorularda gecikmenin sebepleri, hastanenin yapı güvenliği, görev yapacak personel sayısı, kapatılacak diğer hastaneler ve ulaşım olanakları konuları yer aldı. 

MANİDAR BULUYORUZ
Yapı güvenliğine ilişkin çeşitli söylentilere rağmen hastanenin ‘apar topar’ faaliyete geçirildiği belirtilen açıklamada, “Kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmadan sessiz sedasız faaliyete geçirilmesini manidar buluyoruz. 18 Eylül 2023 tarihinde İzmir Sağlık Müdürlüğü’ne ilettiğimiz bir yazı ile T.C. Anayasası’nın 135. Maddesi ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu uyarınca, halk sağlığını ve hekimlerin menfaati ilgilendiren konularda çalışmalar yürütmekle yetkili ve görevli bir meslek örgütü olarak gerek hekimlerin özlük hakları konusundaki çalışmaları planlayabilmek gerekse halkın sağlık hizmetine erişimi konusundaki çalışmaları yapabilmek adına bazı temel bilgilere gereksinim duyduğumuzu ifade ederek Bayraklı Şehir Hastanesi konusunda bazı sorular sorduk. Yasal yanıt verme süresinin geçmiş olmasına karşın İl Sağlık Müdürlüğü sorularımızı yanıtsız bıraktı. Kamu sağlığını doğrudan ilgilendiren böylesi önemli bir konuda kamu yöneticilerinin kamuoyundan bilgi saklamasını sakıncalı buluyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzyıllık devlet geleneğine yakışmadığını düşünüyoruz. Bu nedenle yanıtsız bırakılan sorularımızı kamuoyu ile paylaşmanın doğru olacağını düşünüyoruz. Şehir hastaneleri modeline yönelik her fırsatta dile getirmiş olduğumuz eleştirilerimizi saklı tutarak, bir kamu hizmeti üretmek iddiasıyla hizmete sokulan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nin kamu yararına en uygun şekilde kullanılması için de elimizden geleni yapacağımızı vurgulamak isteriz” ifadelerine yer verildi. 

10 KRİTİK SORU YÖNELTİLDİ

İzmir Tabip Odası, Bayraklı Şehir Hastanesi hakkında şu soruları yöneltti:
1- İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinin açılış ve hizmete giriş tarihi nedir?
2- Hastanenin açılış tarihi konusunda basına yansıyan farklılıkların ve açılış tarihinin ertelenmesinin nedenleri nelerdir? 
3- Bayraklı Şehir Hastanesi, depreme dayanıklılık, ulaşım olanakları ve alt yapı özellikleri bakımından güvenlikli ve yeterli midir?  Bu konuda yapılmış teknik analizlerin sonucu nedir?
4- Hastane binasının açılışa uygun hale gelmemesindeki gerekçeler nelerdir? 
5- Hastanenin altyapı özellikleri, tıbbi donanım ve yeterli personel temini bakımından son durumu nedir? 
6- İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinin açılması için, İzmir’deki hangi hastanelerin kapatılması veya küçültülmesi planlanmaktadır? 
7- Küçültülmesi planlanan hastanelerin bina ve altyapısının depreme dayanıklılığı konusunda sorunlar var mıdır ve bunların giderilmesi için ne gibi teknik yöntemler kullanılmaktadır? Hangi hastanelerin hangi binalarının yenilenmesi planlanmıştır? 
8- İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi kadrosunda görevli olacak hekim sayısı nedir? Bu hekimler hangi hastaneden atanacaktır ve hangi kriterlere göre belirlenecektir? Hekimler arasında bir seçim yapılacak ise seçimde kullanılacak temel kriterler nelerdir? 
9- İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinde hekim dışı görev yapacak sağlık personeli sayısı nedir? Bu personel, hangi kaynaktan ve hangi kriterlere göre karşılanacaktır?
10- İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nin ve hizmet birimlerinin ruhsatlandırma süreci tamamlanmış mıdır?