Büyükşehir'den ‘engelsiz yaşam’ için yol yardım desteği Büyükşehir'den ‘engelsiz yaşam’ için yol yardım desteği

Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak; uluslararası toplumun temiz su kaynaklarına, biyoçeşitliliğe ve doğal hayatın korunmasına önem verdiğini kaydeden İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, bu noktada uluslararası finans kuruluşlarının özgün projeler için ciddi kaynak ayırdığını ve yenilikçi girişimleri teşvik ettiğini söyledi.

Dünya Bankası’nın alt kuruluşu IFC’nin (International Finance Corporation) İzmir’in su vizyonunu desteklediğini belirten İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, kurum olarak uzun vadeli stratejik ortaklıkları önemsediklerini açıkladı. IFC’de yayınlanan makalede İZSU’nun çalışmalarına dikkat çeken Köseoğlu, küresel kredilere ulaşmanın yerel yönetimler için son derece değerli olduğunu vurgulayarak; 10 yılda 400 milyon dolara ulaşan kredi desteğinin İZSU’ya olan güvenin göstergesi olduğunu söyledi.

İzmir’de düzensiz göçün hızlı kentleşmeyi beraberinde getirdiğine dikkat çeken Köseoğlu, iklim değişikliğine bağlı yaşanan tablonun kuraklığı, su sıkıntısını, atık suların ayrıştırılması ile bertaraf edilmesi gibi konuları gündeme getirdiğini belirtti. Köseoğlu, bu noktada IFC gibi kredi kuruluşları ile işbirliği yapmanın uzun vadeli stratejik ortaklıklar ve yerel yönetimlerin krediye ulaşma açısından önemli olduğuna da işaret etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile IFC arasında 10 yıldır süregelen bir işbirliği zemininin bulunduğunu ifade eden Köseoğlu, “Bu ortaklık sayesinde, belediyemizin projelerine kaynak olarak 400 milyon dolardan fazla finansman sağlandı. İZSU olarak Çiğli’de inşa edeceğimiz Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisimiz için 50 milyon dolarlık krediyi de IFC aracılığı ile aldık. Söz konusu işbirlikleri ve kredi imkanları sayesinde, kentimizin su temini ve atık su hizmetleriyle ilgili kritik konularda yaşadığı zorlukların üstesinden gelmeyi başardık. Bu finansman, ülkemizde Türk Lirası bazında bir belediyeye ilk uzun vadeli kredi sağlanması açısından benzersiz bir özelliğe sahipti. Diğer bir ifadeyle yerel şartlarda verilen bu uluslararası kredi, kur riskini ortadan kaldırarak İZSU’ya fiyat koruması sağladı. Bütün bu kolaylıklar, IFC’nin İZSU’ya güveninin tam olduğunu da gösterdi” dedi.

IFC makalesinde İzmir için ön görülen su vizyonunun desteklenmesinin olumlu sonuçları olduğunu vurgulayan Köseoğlu, “Bu destek, yeni içme suyu tesislerinin hizmete girmesini ve 4 milyon nüfusu olan şehrimizde bireylere temiz içme suyuna erişimini vaat etti. Biz de bunun gereğini yerine getirdik. Ayrıca koruma alanlarının muhafaza edilmesini ve yaban hayatı açısından verimli üreme alanlarının oluşturulmasını da sağladı. Elbette bu gerçeklik, biyoçeşitliliğin korunması açısından da kayda değer ilerlemenin gerçekleşmesine hizmet etti” diye konuştu.

Köseoğlu, uluslararası kredi kuruluşları açısından İzmir’in Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı ile kıyı şeridi çevresindeki mercanları korumayı amaçlayan Biyoçeşitlilik Eylem Planı’nın önemine de değindi. Bunların yanı sıra Köseoğlu, İZSU’nun geliştirdiği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Planı ile İzmir’in Yaşayan Körfez Stratejisi’ne de dikkat çekti.