Başkan vekili Mustafa Özuslu aday adaylığını açıkladı Başkan vekili Mustafa Özuslu aday adaylığını açıkladı

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Murat AydınBuca cezaevi alanı ile ilgili Sosyal medya aracı olan X'ten önemli bir açıklama yaptı. Aydın, Mahkeme'nin Buca cezaevi arazisinde rant planı yapmak isteyen Bakanlığın rezerv yapı alanı ilan eden kararını iptal ettiğini söyledi.

Mahkeme gerekçesinde şu açıklama yer aldı:

"Dava konusu parsellerin Rezerv Yapı Alanı kapsamına alınmasına dair 'Rezerv Yapı Alanı Gerekçe Raporu'nun, mevzuat hükümleri ile tarif edilen teknik ve nesnel tespitlerden yoksun olduğu, raporda sadece dayanak alınan mevzuat hükümlerine yer verildiği,

parsellere yönelik özel herhangi bir irdeleme yapılmadığı, dava konusu parsellerin içerisinde bulunduğu konumda tekil olarak kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında rezerv yapı alanı olarak belirlenmesini gerektirecek herhangi bir analitik ya da gözlemsel veriye dayalı tespite yer verilmediği görülmekle, dava konusu parsellere yönelik 'Rezerv Yapı Alanı Gerekçe Raporunun' 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 4. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendi hükümüne uygarlık göstermediği anlaşıldığından, işbu gerekçe raporuna dayalı olarak tesis edilen uyuşmazlık konusu parsellerin rezerv yapı alanı olarak belirlenmesine yönelik dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır."

"Buca cezaevi halkındır ve tümüyle yeşil alan olmalıdır."

Aydın; "Özetle, Buca cezaevi arazisinin inşaata ve ranta açılması isteyen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın rezerv yapı alanı ilan kararı iptal edilmiş oldu. Bu karar iptal edildiği için Bakanlığın, bu karara dayalı olarak yaptığı rant ve inşaat planı da hukuki olarak dayanıksız kaldı.

Tüm zorluklara ve bilinen nedenlere rağmen hukuka olan inancımızı koruyarak, haksızlıklara karşı hak, hukuk ve adalet mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz.

İzmir halkına "öteki" gözü ile bakanların, halkın kullanımı için ayrılması gereken kamusal arazilere el koymasına karşı mücadeleye devam edeceğiz. 
Buca cezaevi arazisi halkındır ve tümüyle yeşil alan olmalıdır."