Başkan Vekili Mustafa Özuslu'nun yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e 300 milyon TL'lik kredi kullanabilme yetkisi verilmesi hakkındaki önerge, tüm partilerden oy birliği ile kabul edildi.

Kasım ayı meclis toplantısında alınan tarihi kararla, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önemli projeleri ve yatırımları için kullanılacak olan 300 milyon TL'lik kredi, meclis tarafından onaylandı.

Önerge, komisyonlardan oy birliğiyle meclise sunuldu ve tüm partilerin oy birliğiyle kabul edilerek geçti. Bu gelişme, şehrin gelişimi ve hizmet kalitesinin artırılması adına atılan önemli bir adım olarak değerlendirildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, aldığı yetki ile şehre daha fazla hizmet sunma ve projeleri hayata geçirme imkanına kavuştu. Kararın şehre olumlu katkılar sağlaması beklenirken, parti ayrımı gözetmeksizin alınan oy birliği dikkat çekti.

İzmir Yıldızı ödülleri sahiplerini buldu İzmir Yıldızı ödülleri sahiplerini buldu

İlgili gündem maddesinde şu şekilde;

"Yatırım ve kamulaştırma harcamalarında kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş’den 300.000.000,00-TL ye kadar (faiz hariç) gayri nakdi kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş’ce; teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40'ın dışında ve %100'üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER'in yetkilendirilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu"